Podnikání v nestátních zdravotnických zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brebera, David cze
dc.contributor.author Kmoníčková, Veronika
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:06Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51627
dc.description.abstract Práce se zabývá charakteristikou specifik a zhodnocením vývoje podnikání v nestátních zdravotnických zařízeních v ČR. K lepšímu pochopení událostí, které stály za vznikem nestátních zdravotnických zařízení je zmapován historický vývoj zdravotnictví v ČR a současná reforma zdravotnického systému. Pro porovnání jsou stručně charakterizovány systémy zdravotní péče Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, USA, Švédska a Austrálie v komparaci se systémem zdravotní péče ČR. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 720177 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject zdravotnictví cze
dc.subject systém zdravotní péče cze
dc.subject reforma zdravotnictví cze
dc.subject zdravotnická zařízení cze
dc.subject nestátní zdravotnická zařízení cze
dc.subject health eng
dc.subject health care system eng
dc.subject health care reform eng
dc.subject health care facilities eng
dc.subject private health facilities eng
dc.title Podnikání v nestátních zdravotnických zařízeních cze
dc.title.alternative Development of Business in Private Health Care Facilities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the characteristics and specificities of appreciation of the development of business in private health care facilities in the Czech Republic. To better understand the events that were behind the creation of private healthcare facilities is mapped historical development of health care in the Czech Republic and the current reform of the health system. For comparison are briefly described health care systems of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the U.S., Sweden and Australia in comparison with the health care system of the Czech Republic. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28919 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Prezentace tématu práce, představení cílů a výsledků práce. Zodpovězení doplňujících otázek vedoucího práce. Doplňující otázky komise: Jakých hlavních rizik se týká řízení ve zdravotnictví? cze
dc.identifier.stag 16973 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account