Optimalizace železniční trati č. 121 v úseku Podlešín - odbočka Jeneček (mimo)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Šrámek, Přemysl
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:06Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51626
dc.description.abstract Práce řeší otázku modernizace strategické železniční trati č. 121 v úseku Podlešín - odbočka Jeneček (mimo). Analyzuje stav zabezpečovacích zařízení, intenzitu provozu (včetně provozu vlečkového) a řeší otázku mzdových nákladů na staniční zaměstnance v rámci návratnosti investic. Navrhuje a hodnotí jednotlivé varianty optimalizace trati. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 3222675 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject bezpečnost přepravy cze
dc.subject dálkové řízení provozu cze
dc.subject optimalizace tratí cze
dc.subject vlečkový provoz cze
dc.subject transportation safety eng
dc.subject remote control operation eng
dc.subject optimization of railway eng
dc.subject siding traffic eng
dc.title Optimalizace železniční trati č. 121 v úseku Podlešín - odbočka Jeneček (mimo) cze
dc.title.alternative Optimization of railway line no. 121 in the section Podlešín - junction Jeneček (outside) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhart, Petr
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This thesis addresses the issue of modernization of the strategic railway line No. 121 in the section Podlešín - junction Jeneček (outside). It analyses the state of interlocking plants, traffic (including traffic siding) and addresses the issue of labour costs of the railway employees in the ROI. It proposes and evaluates various options optimization of railway line. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31781 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil svou diplomovou práci, na otázky státní zkušební komise zdárně odpověděl. cze
dc.identifier.stag 21346 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account