Vybavenost a připravenost laické veřejnosti pro poskytnutí první pomoci v domácnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandysová, Petra cze
dc.contributor.author Bejrová, Aneta
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:04Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:04Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51621
dc.description.abstract Názvem bakalářské práce je Vybavenost a připravenost laické veřejnosti pro poskytnutí první pomoci v domácnosti. Předmětem práce je zjistit úroveň první pomoci a vybavenosti u laické veřejnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická je zaměřena na rozdělení první pomoci, prvotní a druhotné vyšetření, základní neodkladnou resuscitaci a přivolání odborné pomoci. Obsahuje také možnosti vzdělávání laiků v oblasti první pomoci, část je věnována domácím lékárničkám, jejich obsahu, umístění a doporučením a poslední část je zaměřena na předešlé výzkumy. Praktická část zahrnuje popis a postup výzkumu, analýzu výsledků a jejich prezentaci pomocí tabulek a grafů. Jejím cílem je nalezení odpovědí šesti výzkumných otázek, tyto odpovědi jsou pak rozpracovány v diskuzi. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 852641 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject první pomoc cze
dc.subject neodkladná resiscutace cze
dc.subject laická veřejnost cze
dc.subject lékárničky cze
dc.subject znalosti cze
dc.subject first aid eng
dc.subject cardiopulmonary resuscitation eng
dc.subject knowledge eng
dc.subject general public eng
dc.subject first aid kits eng
dc.title Vybavenost a připravenost laické veřejnosti pro poskytnutí první pomoci v domácnosti cze
dc.title.alternative Equipment and readiness of the general public to provide first aid at home eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sieglová, Martina cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The title of the thesis is Availability of equipment and preparedness of non-professional public to provide first aid in their households. The subject of the thesis is to discover the level of first aid and availability of equipment of non-professional public. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on division of the first aid, primary and secondary examination, basic urgent resuscitation and calling of professional help. It also contains the possibilities of education of non-professionals in the field of first aid. One part is dedicated to domestic first aid kits, their contents, their placing and recommendation. The last part focuses on previous researches. The practical part includes the description and procedure of the research, analysis of the results and their presentation by means of tables and charts. Its aim is to find answer to six research questions; these questions are subsequently elaborated in discussion. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D28304
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak by se daly výsledky Vašeho výzkumu využít v praxi? 2. Proč jste se ve svém výzkumu rozhodla oslovit právě zaměstnance městského úřadu a magistrátu? cze
dc.identifier.stag 21485 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account