Ověřování možnosti využití směsných cementů do krytů tuhých vozovek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšil, Karel
dc.contributor.author Haburaj, František
dc.date.accessioned 2013-07-10T07:25:20Z
dc.date.available 2013-07-10T07:25:20Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49538
dc.description.abstract Předložená disertační práce se zabývá problematikou a využitím směsných cementů do krytů tuhých vozovek. Práce prezentuje výsledky provedených kontrolních zkoušek na betonových tělesech ze směsných i portlandských cementů. V rámci práce je proveden návrh a posouzení konstrukce tuhé vozovky pomocí klasické metody a upozorněno na nesrovnalosti v návrhové metodě. Závěrem jsou v disertační práci shrnuty a zhodnoceny výsledky provedeného srovnání směsných a portlandských cementů, použitelných pro tuhé vozovky. cze
dc.format 198 s. + příloha cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject tuhé vozovky cze
dc.subject cementobetonové kryty cze
dc.subject směsný cement cze
dc.subject rigid pavements eng
dc.subject cement concrete pavements eng
dc.subject blended cement eng
dc.title Ověřování možnosti využití směsných cementů do krytů tuhých vozovek cze
dc.title.alternative Verification of possibilities of blended cements usage for rigid pavements eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kratochvíl, Aleš
dc.contributor.referee Komačka, Jozef
dc.contributor.referee Vysloužil, Jiří
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This presented thesis deals with problems and application of blended cement for the surface courses of rigid roadways. This thesis presents the results of carried out controlled tests on concrete solids from blended and Portland cement. There is made a suggestion and consideration of rigid roadways constructions by means of classical method and there is also paid attention to discrepancy in this proposed method in this thesis. The conclusion of the thesis summarises and evaluates the results of carried out comparison of blended and Portland cement applicable for rigid roadways. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní infrastruktura - stavební cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23578, D23578-P
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account