Klub K 231 a jeho pobočky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veber, Václav cze
dc.contributor.author Růžička, Filip
dc.date.accessioned 2013-06-06T13:41:59Z
dc.date.available 2013-06-06T13:41:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49470
dc.description.abstract Tato diplomová práce se bude pomocí práce s prameny a literaturou zabývat vznikem a fungováním okresních poboček klubu K 231, který vznikl na jaře roku 1968 a sdružoval politické vězně z Čech a Moravy, kteří byli odsouzeni po roce 1948. V prvních kapitolách je popsáno, za jakých okolností klub K 231 vznikl a jak se dále vyvíjelo jeho pražské ústředí. Následující kapitoly popisují jednotlivé okresní pobočky klubu K 231, jejich vznik, počátky, vlastní činnost a také snahy o dosažení rehabilitace. cze
dc.format 143 s. cze
dc.format.extent 2316538 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Klub K 231 cze
dc.subject Club K 231 eng
dc.subject rok 1968 cze
dc.subject pražské jaro cze
dc.subject političtí vězni cze
dc.subject politické procesy cze
dc.subject rehabilitace cze
dc.subject pražské ústředí cze
dc.subject pobočky cze
dc.subject year 1968 eng
dc.subject Prague Spring eng
dc.subject political prisoners eng
dc.subject political processes eng
dc.subject rehabilition eng
dc.subject Prague headquaters eng
dc.title Klub K 231 a jeho pobočky cze
dc.title.alternative Club K 231 and its Subsidiaries eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vydra, Zbyněk cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis will be using literature and other sources to present the formation and operations of regional branches of the club K231. This club was founded in the spring 1968 and reunited the prisoners of state from Bohemia and Moravia that were condemned in 1948. The first chapters describe the circumstances of the club K231 foundation and the development of its Prague headquarters. Following chapters describe individual regional branches of the club K231, their foundation, beginnings, the activities and efforts to achieve vindication. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Soudobé dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29022 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Prezentace diplomové práce, jejich cílů a metodologie zpracování. Seznámení s posudky. Diskuse: cze
dc.identifier.stag 17067 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account