Projevy šikany ve školním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana cze
dc.contributor.author Zerzánová, Jana
dc.date.accessioned 2013-06-06T13:41:52Z
dc.date.available 2013-06-06T13:41:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49449
dc.description.abstract Práce v první řadě vysvětluje pojem šikana a zaměřuje se na důvody jejího vzniku. Pojednává o tom, co k ní děti vede. Pro snadnější orientaci jsou zde uvedeny jednotlivé stupně, druhy a účastníci šikany. Další část práce je zaměřena na možnosti léčby, vyšetřování a prevenci šikany, jsou zde popsány kroky tohoto šetření. Jsou zde uvedeny rady obětem, svědkům a rodičům, jak se v této situaci zachovat. V závěru práce jsou také zmíněny některé organizace zabývající se šikanou a kapitola šikana z hlediska práva. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 681499 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject šikana cze
dc.subject agresoři cze
dc.subject oběti cze
dc.subject vyšetřování cze
dc.subject léčba cze
dc.subject prevence cze
dc.subject bullying eng
dc.subject aggressors eng
dc.subject victim eng
dc.subject inquiry eng
dc.subject treatment eng
dc.subject prevention eng
dc.title Projevy šikany ve školním prostředí cze
dc.title.alternative Manifestation of Bullying in School Environment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ehlová, Marcela cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The thesis primarily explains the concept of bullying and focuses on the reasons for its inception. It explores what causes lead children to bullying. For easier orientation, particular degrees, kinds and participants of bullying are mentioned. Next part of the thesis concentrates on possibilities of treatment, prevention and inquiry into bullying the steps of this inquiry are described, too. Advice to victims, parents and witnesses, how to behave in this kind of situation, are given. In conclusion, the chapter "Bullying and Law" and some organizations dealing with bullying are mentioned. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D28193 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svou teoretickou práci, shrnující postupy v této problematice. Reagovala na dotazy z posudků i komise. cze
dc.identifier.stag 19175 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account