Greek Tragedy - Miller

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sampey, Daniel Paul cze
dc.contributor.author Chmelíková, Linda
dc.date.accessioned 2013-06-06T13:41:16Z
dc.date.available 2013-06-06T13:41:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49352
dc.description.abstract The aim of this work is to focus on the tragic elements in Arthur Miller's A View from the Bridge and determine whether the play meets the criteria and can be classified as Greek tragedy. To reach the conclusions various theories and examples of tragedies are used. Other important aspects such as historical and cultural background and social commentaries within the play are analyzed. In addition, where the play fits in the context of American drama at the time the play was written will be discussed. eng
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 942126 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Miller, Arthrur cze
dc.subject Pohled z mostu cze
dc.subject řecká tragédie cze
dc.subject divadlo cze
dc.subject Aristotléles cze
dc.subject View from the Bridge eng
dc.subject Greek tragedy eng
dc.subject drama eng
dc.subject Aristotle eng
dc.title Greek Tragedy - Miller eng
dc.title.alternative Řecká tragédie - Miller cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Cílem této práce je poukázat na prvky tragédie v díle Pohled z mostu amerického dramatika Arthura Millera a určit, zda tato hra splňuje požadavky a může být označena jako řecká tragédie. K dosažení tohoto záměru práce používá teorie a příklady řeckých tragédií. Dále práce rozebírá a poukazuje na ostatní aspekty díla Pohled z mostu jako historické a kulturní okolnosti, nebo společenské komentáře. Kromě toho se také zaměřuje na situaci americké divadelní scény v době, kdy tato hra vznikla. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27862 cze
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.description.defence Diplomandka stručně uvedla do problematiky a struktury své práce a shrnula závěry. Vzhledem k tomu, že v posudcích byly pouze drobné formální výtky, diskuse se týkala možné úpravy práce do podoby odborného článku. Komise se shodla na hodnocení výborně. cze
dc.identifier.stag 19013 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account