Akvizice elektronických informačních zdrojů v rámci OP VaVpI – Výzva 4. 3: výsledky a praktické zkušenosti

Show simple item record

dc.contributor.author Prochásková, Iva
dc.date.accessioned 2013-05-28T12:31:24Z
dc.date.available 2013-05-28T12:31:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49182
dc.description.abstract Příspěvek podává celkový informativní přehled o konsorciálních EIZ financovaných v rámci výzvy včetně alokovaných finančních prostředků. Krátce shrnuje východiska pro zpracování projektových žádostí, upozorňuje na problémy a omezení, s nimiž se uchazeči při zpracování žádostí museli vyrovnat. Shrnuje výsledky hodnotící fáze. Na příkladu projektu Chemické elektronické zdroje pro VaV (ChemEIZ) dokumentuje způsob výběru EIZ a partnerů projektu, proces hodnocení projektové žádosti a negociace po přijetí projektové žádosti k financování. Zabývá se také strategii vyjednávání o cenách EIZ. Popisuje problémy spojené s nutností splnit při nákupu EIZ požadavky Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. cze
dc.language.iso cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject elektronické informační zdroje cze
dc.subject akvizice cze
dc.subject projekty cze
dc.title Akvizice elektronických informačních zdrojů v rámci OP VaVpI – Výzva 4. 3: výsledky a praktické zkušenosti cze
dc.title.alternative Acquisition of electronic information resources within the OP RDI – Call 4.3: results and practical experience eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The article presents an informative overview of the EIR funded under the call, including the amount of the allocated funds. The starting points of the project proposal processing are briefly summarized. The problems and the limitations that the applicants had to deal with are explained. The results of the evaluation phase are presented. In the 2nd part, the project Chemical Electronic Resources for R & D is described in details, including the method of the EIR selection, searching for the project partners, the project application review process and the negotiation phase. The article also discusses the strategy of the EIR price negotiation and describes the problems associated with the need to meet the requirements of the Act 137/2006 Coll. on Public Contracts. eng
dc.event INFORUM 2013 (19th Annual Conference on Professional Information Resources, 21-22 May 2013, Prague, Czech Republic) eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account