Analýza nákladů a přínosů implemetace TSI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molková, Tatiana
dc.contributor.advisor Březina, Edvard
dc.contributor.author Čech, Radek
dc.date.accessioned 2013-05-06T08:23:53Z
dc.date.available 2013-05-06T08:23:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49180
dc.description.abstract Dizertační práce je zaměřena na problematiku hodnocení přínosů zavádění interoperability evropského železničního systému. V první části je provedena analýza stávajícího stavu včetně identifikace hlavních dotčených subjektů a hlavních přínosů a rizik. Následuje představení základních principů analýzy nákladů a přínosů a metod použitelných pro uvedenou analýzu. Nakonec je nastíněn princip modelu hodnocení dopadů TSI. cze
dc.format 106 s. cze
dc.format.extent 1082154 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject analýza nákladů a přínosů cze
dc.subject interoperabilita cze
dc.subject cost benefit analysis eng
dc.subject interoperability eng
dc.subject TSI eng
dc.title Analýza nákladů a přínosů implemetace TSI cze
dc.title.alternative Costs and benefits analysis of interoperability implementation eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Pastor, Otto
dc.contributor.referee Malina, Ivo
dc.contributor.referee Seidl, Miloslav
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The main objective of this work is problem of evaluation of costs and benefits Europeans railway system interoperability deployment. The first part is about existing status interoperability deployment evaluation including main benefits and risks. The second one is about basic principles of CBA and methods used for this analysis. There is introducing basic principles of model of TSI impact evaluation in the end of this work. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management v dopravě a telekomunikacích cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27767
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.defence Prezentace doktorské dizertační práce. Přečtení posudků. Odpovědi na připomínky oponentů. Rozprava. Tajné hlasování. Vyhlášení výsledku tajného hlasování. cze
dc.identifier.stag 21726 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account