Náčrt problematiky kodikologie islámských rukopisných knih. Historie, technologie výroby a konzervace islámských kodexů. Restaurování koránu sign. 513 C 003 z majetku Knihovny Západočeského muzea v Plzni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Bénová, Jana
dc.date.accessioned 2013-03-08T17:17:51Z
dc.date.available 2013-03-08T17:17:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49135
dc.description.abstract V teoretické části diplomové práce je nastíněna problematika islámských rukopisných knih, jejich vymezení s místní a časovou determinací. Dále se práce zabývá základní charakteristikou islámské knihy, historickým vývojem její podoby, typů knižních vazeb, materiálů a dekorací v kontextu s knihou západního světa. Praktická část diplomové práce se zabývá restaurováním koránu, iluminovaného rukopisu s celousňovou knižní vazbou. Vzhledem k rozsáhlému poškození knižního bloku bylo přikročeno ke kompletnímu zásahu. cze
dc.format 181 s. cze
dc.format.extent 20163114 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject islámská knižní vazba cze
dc.subject typologie cze
dc.subject technologie cze
dc.subject orientální rukopis cze
dc.subject papír cze
dc.subject islamic bookbinding eng
dc.subject typology eng
dc.subject technology eng
dc.subject oriental manuscript eng
dc.subject paper eng
dc.title Náčrt problematiky kodikologie islámských rukopisných knih. Historie, technologie výroby a konzervace islámských kodexů. Restaurování koránu sign. 513 C 003 z majetku Knihovny Západočeského muzea v Plzni cze
dc.title.alternative Outline of the problems of islamic manuscript book codicology. History, technology of production, conservation of islamic codices. Conservation of a Quran, sign. 513 C 003 from The Library of West Bohemian Muzeum in Pilsen eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated At the beginning the problems of islamic book manuscripts is outlined with the geographical and time determination. This work is focused on the basic characteristics of the islamic book, its historical development, types of the bookbinding, materials and decoration in the context of the Western book. Practical part of diploma work is concerned with conservation treatment of oriental book that is an illuminated manuscript with full leather bookbinding. Considering extensive damage of book block it was approached to a complete conservation treatment. eng
dc.description.department Katedra humanitních věd FR cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl písemné kultury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D27776
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 20300
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account