Využití outsourcingu v oblasti řízení zásob ve firmě The Candy Plus Sweet Factory, s. r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Osička, Patrik
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:39:18Z
dc.date.available 2013-03-08T09:39:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49131
dc.description.abstract Tématem práce je návrh možné implementace outsourcingu do oblasti řízení zásob daného podniku. Návrh je proveden ve dvou fázích, kdy v první řadě jsou vytvořeny tři varianty možného skladování, které jsou následně rozebrány z ekonomického a strategického hlediska. V souvislosti s tím jsou předloženy návrhy a doporučení, zdali je aktuálně výhodné zavedení outsourcingu do podnikové logistiky či si tuto činnost má podnik vykonávat i nadále sám. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 3083823 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.11.2015 cze
dc.subject hotové výrobky cze
dc.subject logistika cze
dc.subject outsourcing cze
dc.subject skladování cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject completed products eng
dc.subject logistics eng
dc.subject storage eng
dc.subject warehouse stocks eng
dc.title Využití outsourcingu v oblasti řízení zásob ve firmě The Candy Plus Sweet Factory, s. r. o. cze
dc.title.alternative The outsourcing utilization in management of stocks in The Candy Plus Sweet Factory, s. r. o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rusnoková, Milena
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is a proposal of possible outsourcing implementation to the warehouse stock management of the company. The proposal is accomplished into two stages, at the first, three alternatives of possible storage are prepared and that are analysed from economical and strategic point of view. In connection with this, some suggestions and recommendations are proposed; if the outsourcing implementation is advantageous for the company logistics or if this activity is assured by the company. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27690 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 18223 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account