Vliv sexuální orientace na hodnocení jedince okolím

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeřuchová, Magdalena cze
dc.contributor.author Říhová, Lucie
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:39:02Z
dc.date.available 2013-03-08T09:39:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49097
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou sexuální orientace, zejména homosexuality. Obsahuje postoje mužů a žen ve věku 20-50 let. Skládá se z teoretické části, kde je popsána sexuální orientace, proces coming out, registrované partnerství, diskriminace a transsexualita. Výzkumná část obsahuje výsledky dotazníkového šetření mezi muži a ženami bez ohledu na sexuální orientaci. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1849997 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject sexuální orientace cze
dc.subject homosexualita cze
dc.subject transsexualita cze
dc.subject coming out cze
dc.subject registrované partnerství cze
dc.subject sexual orientation eng
dc.subject homosexuality eng
dc.subject transsexuality eng
dc.subject coming out eng
dc.subject registered partnership eng
dc.title Vliv sexuální orientace na hodnocení jedince okolím cze
dc.title.alternative Influence of sexual orientation on the evaluation of individual neighborhood eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Říhová, Linda cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with sexual orientation, particularly homosexuality. It includes attitudes of men and women aged 20-50 years. It consists of a theoretical part, which is described sexual orientation, coming out process, registered partnership, discrimination, and transsexuality. The research section contains the results of a questionnaire survey among men and women regardless of sexual orientation. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D27716 cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Popište výběr respondentů cze
dc.identifier.stag 19918 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account