Čas jako distentio animi. K Augustinovu porozumění času v XI. knize Confessiones z hlediska jeho fenomenologické interpretace v Heideggerově přednášce Des heiligen Augustinus Betrachtung über die Zeit, Confessiones lib. XI. a kritiků této přednášky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grygar, Filip cze
dc.contributor.author Nedbal, Jan
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:42Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49053
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je Augustinova porozumění času jako rozpětí ducha (distentio animi) v XI. knize Confessiones z hlediska jeho fenomenologické interpretace v Heideggerově přednášce Des hl. Augustinus Betrachtung über die Zeit, Confessiones lib. XI. a jejích kritiků. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol: 1. Formulace problémů, 2. Augustinovo porozumění času jako distentio animi v XI. knize Confessiones, 3. Heideggerova fenomenologická interpretace Augustinova porozumění času v Confessiones, 4. Kritici Heideggerovy interpretace Augustinova porozumění času v Confessiones, 5. Pokus o zachycení a výklad ústředních obratů Augustinova zkoumání času a subtilnější rozbor pojmu distentio, 6. Shrnutí Heideggerovy interpretace Augustinova porozumění času s ohledem na její kritiky a čas z hlediska eschatologie u Augustina a 7. Závěr. Cílem práce je porozumění Augustinovým meditacím o čase a kritické shrnutí Heideggerovy explikace Augustinovy teorie času. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 2270063 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.11.2013 cze
dc.subject filosofie času cze
dc.subject čas cze
dc.subject fenomenologie cze
dc.subject Augustinus Aurelius cze
dc.subject Confessiones cze
dc.subject Vyznání cze
dc.subject Heidegger, Martin cze
dc.subject Herrmann, Friedrich-Wilhelm von cze
dc.subject Flasch, Kurt cze
dc.subject Philosophie der Zeit ger
dc.subject Zeit ger
dc.subject Phänomenologie ger
dc.subject Confessiones ger
dc.subject Bekenntnisse ger
dc.title Čas jako distentio animi. K Augustinovu porozumění času v XI. knize Confessiones z hlediska jeho fenomenologické interpretace v Heideggerově přednášce Des heiligen Augustinus Betrachtung über die Zeit, Confessiones lib. XI. a kritiků této přednášky cze
dc.title.alternative Time as distentio animi. On Augustine´s understanding of time in Confessiones - Book XI and fenomenolgical interpretation of this in Martin Heidegger´s work eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hejduk, Tomáš cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Das Thema meiner Diplomarbeit ist Augustinus Verständnis der Zeit als die Erstreckung des Geistes (distentio animi) im XI. Buch Confessiones aus der Sicht seiner phänomenologischen Erklärung in Hedeggers Vorlesung Des hl. Augustinus Betrachtung über die Zeit, Confessiones lib. XI. und ihrer Kritiker. Die Arbeit ist auf sieben Kapitel aufgeteilt: 1. Formulierung der Probleme, 2. Augustinus Verständnis der Zeit als distentio animi im XI. Buch Confessiones, 3. Heideggers phänomenologische Darlegung Augutinus Verständnis der Zeit in Confessiones, 4. Kritiker von Heideggers Darlegung Augustinus Verständnis der Zeit in Confessiones, 5. Versuch über Darlegung der Hauptwendungen Augustinus Forschung der Zeit und ausführliche Analyse des Begriffes distentio, 6. Zusammenfassung Heideggers Erklärung Augustinus Verständnis der Zeit mit Rücksicht auf die Kritik und die Zeit aus der Sicht Eschatologie bei Augustinus, 7. Ende. Das Ziel der Arbeit: Begreiffen der Augustinus Meditationen über die Zeit und kritische Zusammenfassung Heideggers Explikation Augustinus Theorie der Zeit. ger
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27752 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Bc. Jan Nedbal seznámil komisi se závěry své diplomové práce: Čas jako distentio animi u Augustina z hlediska Heideggerovy nevydané přednášky Des hl. Augustinus Betrachtung ueber die Zeit, Confessiones lib. XI. a jejích kritiků. cze
dc.identifier.stag 17350 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account