Ženské domácí služebnictvo v českých zemích (od 60. let 19. století do období první republiky)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena cze
dc.contributor.author Kurfiřtová, Eva
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:32Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49033
dc.description.abstract Tato práce se zabývá postavením ženského domácího personálu v českých zemích od 60. let 19. století do období první republiky. Zaměřuje se především na proměnu životního stylu v měšťanských domácnostech, s nímž byla spojená i rostoucí poptávka po ženském služebnictvu. Práce nezkoumá jen postavení služebných v legislativě, jejich početnost, kvalifikační možnosti a způsoby vyhledávání služby, ale i každodenní povinnosti spjaté s nelehkým životem ve společné domácnosti. Pozornost je věnována i sociální zranitelnosti této profese, které si od konce 19. století všímaly i různé pomocné spolky usilující o ochranu služebných. Přináší také pohled na konkrétní osudy žen pracujících v tomto zaměstnání. cze
dc.format 123 s. cze
dc.format.extent 15987262 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject domácí služebnictvo cze
dc.subject ženská práce cze
dc.subject každodenní život cze
dc.subject dějiny žen cze
dc.subject 19. - 20. století cze
dc.subject domestic staff eng
dc.subject womens work eng
dc.subject everyday life eng
dc.subject womens history eng
dc.subject 19th-20th Century eng
dc.title Ženské domácí služebnictvo v českých zemích (od 60. let 19. století do období první republiky) cze
dc.title.alternative Position of Female Staff in the Czech Households from 1860s to 1930s eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Maur, Eduard cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the position of female domestic staff in the Czech lands from the 1860s until the period of the first republic. It focuses primarily on the change of lifestyle in urban households and the connection between this change and the growing demand for female servants. The thesis focuses not only on the position of servants within legislation, their number, qualification potential and ways of seeking employment, but also their everyday duties in relation to their hard lives in the communal residence. Some attention is also paid to social vulnerability of this profession, which was first noticed at the end of the 19th century and addressed by various associations for servant protection. The thesis also provides a view of the fortunes of three specific women working in this profession. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Gender history cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27781 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení tématu diplomové práce Seznámní uchazečky s hodnotícími posudky Rozprava: 1. jaké byly hlavní příčiny proměny postavení žen ve služebném poměru ve sledovaném období? 2. možnosti využití metody historické demografie ve zkoumaném tématu. 3. strategie obrany služebných proti špatnému zacházení ze strany zamestnavatele. cze
dc.identifier.stag 17056 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account