Textbook Evaluation: Teaching Grammar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena cze
dc.contributor.author Krátká, Valerie
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:28Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49026
dc.description.abstract The thesis concentrates on evaluation of textbooks in terms of grammar. The outcome of the theoretical part is the criteria for textbook evaluation and choice in terms of grammar requirements. Practical part then focuses on evaluation and comparison of two textbooks on the basis of criteria which are given in the theoretical part. The aim is to find out if the textbooks used nowadays somehow match the appropriate criteria concerning grammar practising and presentation. eng
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 1710614 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject material didactic aids eng
dc.subject textbooks eng
dc.subject grammar eng
dc.subject communicative competence eng
dc.subject criteria and evaluation eng
dc.subject materiální didaktické pomůcky cze
dc.subject učebnice cze
dc.subject gramatika cze
dc.subject komunikativní kompetence cze
dc.subject kritéria a hodnocení cze
dc.title Textbook Evaluation: Teaching Grammar eng
dc.title.alternative Hodnocení učebnic: Výuka gramatiky cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černá, Monika cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení učebnic v rámci gramatiky. Výstupem teoretické části jsou kritéria pro hodnocení a výběr učebnice vzhledem k požadavkům na gramatiku. Praktická část se následně zaměřuje na hodnocení dvou učebnic na základě kritérií stanovených v teoretické části. Cílem praktické části je zjistit jestli tyto učebnice nějakým způsobem odpovídají kritériím pro procvičování a prezentování gramatiky. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27740 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka krátce představila svoji práci a náležitě reagovala na drobné připomínky v posudcích. Vystoupení bylo odborně i jazykově na náležité úrovni, komise se rozhodla pro hodnocení výborně. cze
dc.identifier.stag 20284 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account