Jugoslávský typ socialismu ve slovinském prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydra, Zbyněk cze
dc.contributor.author Piňosová, Michaela
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:23Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49013
dc.description.abstract Tato práce se zabývá charakteristickou hlavních rysů tzv. samosprávného socialismu v Jugoslávii a ve Slovinsku v období od 40. do začátku 70. let 20. století. V této souvislosti je práce zaměřena na nastínění politické, hospodářské a společenské situace v zemi před, během a především po sporu jugoslávského vedení se sověty a Informačním byrem. Pozornost je věnována také samotné roztržce, která vedla k vyřazení Jugoslávie ze sovětského bloku a hledání jiného socialistického modelu než byl ten sovětský. V další části jsou zmíněny klíčové osobnosti, které se podílely na vzniku nové ideologie nebo jinak zásadně zasáhly do politického dění tehdejší Jugoslávie. V závěru práce jsou ve stručnosti zachyceny důležité momenty v rámci vývoje republiky Slovinska. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 844020 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject socialismus cze
dc.subject Socialism eng
dc.subject Jugoslávie cze
dc.subject samospráva cze
dc.subject reformy cze
dc.subject Slovinsko cze
dc.subject Yugoslavia eng
dc.subject autonomy eng
dc.subject reforms eng
dc.subject Slovenia eng
dc.title Jugoslávský typ socialismu ve slovinském prostředí cze
dc.title.alternative Yugoslav type of socialism in Slovenian background eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macek, Ivan cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The present paper deals with the main caracteristics of the so-called autonomic socialism in Yugoslavia and Slovenia in the period from the 40´s until the early 70´s of the 20th century. In this context, it is focused on outlining the political, economical and social situation in the country before, during and especially after the dispute od the Yugoslavian leadership with the Soviets and Information Bureau. Attention is also paid to the dispute itself that led to the exclusion of Yugoslavia from the Soviet bloc and urged it to search for another socialist model than was the Soviet one. In the next chapter are mentioned the key personalities who participated in the creation of a new ideology, or otherwise fundamentally influenced the politics if Yugoslavia. The conclusion briefly captures important moments in the development of the Republic of Slovenia. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUS+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27797 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Jugoslávský typ socialismu - odborná literatura, prameny (Kardelj) Posudky vedoucího a oponenta Otázka proměn pohledu na dané období v odborné literatuře cze
dc.identifier.stag 14632 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account