Formy terapie pro lidi s poruchami osobnosti, specifika Hraniční poruchy osobnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vališová, Alena cze
dc.contributor.author Hassmanová, Klára
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:23Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49011
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou poruch osobnosti a jejich terapie. Teoretická část se věnuje aspektům, které ovlivňují vývoj osobnosti, a vymezením poruch osobnosti. Více zachycuje tématiku Hraniční poruchy osobnosti. Dále je v teoretické části možné nalézt teoreticky zpracované různé formy terapie pro lidi s poruchami osobnosti. Empirická část obsahuje náhled do čtyř organizací, které jsou určeny lidem s touto diagnózou. Zachycuje způsob práce s touto klientelou, co se týká délky terapie, náročnosti programu apod. cze
dc.format 102 s. cze
dc.format.extent 833736 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject osobnost cze
dc.subject porucha osobnosti cze
dc.subject hraniční porucha osobnosti cze
dc.subject terapie cze
dc.subject psychoterapie cze
dc.subject personality eng
dc.subject personality disorder eng
dc.subject borderline personality disorder eng
dc.subject therapy eng
dc.subject psychotherapy eng
dc.title Formy terapie pro lidi s poruchami osobnosti, specifika Hraniční poruchy osobnosti cze
dc.title.alternative Forms of therapy for people with personality disorders, specific Borderline eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with personality disorders and their treatment. The theoretical part deals with aspects that influence the development of personality and the determination of personality disorders. It mainly captures Borderline personality disorder. Furthermore, various forms of theoretically treated therapy for people with personality disorders can be found in the theoretical part. The empirical section provides insight into the four organizations, which are desingnated for helping people with this diagnosis. It shows how to work with these clients as to the duration of therapy, intensity of the program, etc. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27759 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka představila svojí práci a reagovala na dotazy z posudků i doplňující otázky komise. cze
dc.identifier.stag 15831 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account