Posouzení vhodnosti nasazení dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě vn

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doleček, Radovan
dc.contributor.author Knížek, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:11Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48988
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení vhodnosti instalace inteligentních dálkově ovládaných prvků do distribuční soustavy vysokého napětí v oblasti východních Čech a jejich vliv na spolehlivost a kvalitu dodávky elektrické energie koncovým zákazníkům. V jednotlivých kapitolách je provedeno seznámení s pravidly provozování distribuční soustavy s distribuční soustavou vysokého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s., region Východ s popisem dálkově ovládaných prvků, jejich funkce a využití a se zaměřením na již samotnou analýzu pro nasazení inteligentních dálkově ovládaných prvků a početní simulací jejich nasazení na vybraných vývodech. Závěr je věnován simulaci vývodu vysokého napětí v konkrétním případu. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 2335695 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject inteligentní dálkově ovládané prvky cze
dc.subject distribuční soustava cze
dc.subject vysoké napětí cze
dc.subject elektrická energie cze
dc.subject intelligent remote control features eng
dc.subject distribution system eng
dc.subject high voltage eng
dc.subject electrical energy eng
dc.title Posouzení vhodnosti nasazení dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě vn cze
dc.title.alternative The assessment of the suitability of deploying remotely controlled elements in the distribution system of high voltage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This work is aimed at assessing the appropriateness of the installationof intelligent remote elements into a high voltage distribution system in East Bohemia and their impact on the reliability and quality of supply of electricity to end customers. In the chapters there are introduced the rules of operating the distribution system, high-voltage distribution system of the ČEZ, a.s. company, region East, description of the remote controlled elements, their functions and use. The focus is laid on the analysis of the deployment of the intelligent remote controlled elements and numerical simulations of their deployment in the selected outlets. The conclusion presents a simulation of the specific high-voltage outlet. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27593 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 18211 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account