Potřeba indikace krizové intervence na sociálních sítích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průka, Miloslav cze
dc.contributor.author Šolcová, Barbora
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:05Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48977
dc.description.abstract Závěrečná diplomová práce nese název "Potřeba indikace krizové intervence na sociálních sítích". Je prací teoreticko-výzkumnou. Skládá se z části teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o sociálních sítích a o rizikovém chování na nich. Zejména pojednává o kyberšikaně, kybergroomingu, kyberstakingu, sextingu a sebevražedném jednání na sociálních sítích. Věnuje se prevenci, intervenci a jsou zde zmíněny organizace, které se zmíněnou problematikou zabývají. Praktická část je realizována dotazníkovým šetřením mezi žáky základní školy. Cílem dotazníku je zjistit zkušenosti žáků s rizikovým chováním na sociálních sítích a jejich vědomosti ohledně řešení. Následně byl vytvořen a realizován preventivní edukační program. cze
dc.format 135 s. cze
dc.format.extent 1951441 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject kyberšikana cze
dc.subject rizikové chování cze
dc.subject Facebook cze
dc.subject intervence cze
dc.subject prevence cze
dc.subject social networking services eng
dc.subject cyberbullying eng
dc.subject risk behaviour eng
dc.subject Facebook eng
dc.subject intervention eng
dc.subject prevention eng
dc.title Potřeba indikace krizové intervence na sociálních sítích cze
dc.title.alternative Indications for need of crisis intervention in social networking services eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is called "Indications for need of crisis intervention in social networking services." (SNS) This work consists of two parts, a theoretical one and a research one. The Theoretical part is about social networks sites and about risk behaviour on network sites. It mainly deals with cyberbullying, cybergrooming, cyberstalking, sexting and suicidal behaviour on SNS. It deals with prevention, intervention and there are specialized organizations mentioned in too. The research part is realized by questionnaire investigation among elementary school pupils. The target was to figure out experiences of pupils with risk behaviour on SNS and their knowledge about the possible solutions. An education prevention program was created and realized subsequently. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27755 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka představila svojí práci a reagovala na dotazy z posudků i doplňující otázky komise. cze
dc.identifier.stag 15856 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account