Třídění listovních zásilek v třídícím centru SPU Brno 02

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švadlenka, Libor
dc.contributor.author Valentová, Michaela
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:37:59Z
dc.date.available 2013-03-08T09:37:59Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48968
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku automatizovaného třídění listovních zásilek v České poště, s.p., konkrétně v SPU Brno pro oblast Jižní Moravy. Zabývá se současným stavem využití moderních technologií ve sběrných přepravních uzlech České pošty, s.p a zároveň možnostmi, jak tento stav zdokonalit. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 1562144 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Česká pošta cze
dc.subject listovní zásilky cze
dc.subject třídící centra cze
dc.subject automatizované třídící stroje cze
dc.subject postal item eng
dc.subject sort center eng
dc.subject automated sort device eng
dc.title Třídění listovních zásilek v třídícím centru SPU Brno 02 cze
dc.title.alternative Grading of correspondence in the sort center SPU Brno 02 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Theimerová, Miluše
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The work is focused on the issue of automated grading of correspondence in the Česká pošta, s.p., specifically in the SPU Brno in South Moravia area. It deals with the current state of the use of modern technologies in collection transport nodes of Česká Pošta, s. p., and at the same time, to improve this situation. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27678 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 10259 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account