Teaching Speaking at Upper Secondary Schools to Achieve Communicative Competence

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Černá, Monika cze
dc.contributor.author Rawsthorne, Daniela
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:05:15Z
dc.date.available 2012-10-13T09:05:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48726
dc.description.abstract This thesis discusses teaching speaking at upper-secondary schools towards achieving communicative competence. The theoretical part outlines the concept of communicative competence as reflected in speaking, as well as basic principles of syllabus design. Testing speaking is discussed, together with a critical analysis of the reformed final examination. The main outcome of the practical part is the development of teaching and testing materials, reflecting the theoretical background. eng
dc.format 122 s. cze
dc.format.extent 6097874 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject komunikativní kompetence cze
dc.subject mluvený projev cze
dc.subject výuka a testování mluveného projevu cze
dc.subject tvorba sylabu cze
dc.subject communicative competence eng
dc.subject speaking eng
dc.subject teaching speaking eng
dc.subject testing speaking eng
dc.subject syllabus design eng
dc.title Teaching Speaking at Upper Secondary Schools to Achieve Communicative Competence eng
dc.title.alternative Výuka mluveného projevu na střední škole pro dosažení komunikativní kompetence cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kostková, Klára cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá výukou mluveného projevu na střední škole s cílem dosažení komunikativní kompetence. Teoretická část nejprve vysvětlí koncept komunikativní kompetence a specifika mluveného projevu v jejím dosažení. Nastíněny jsou také základní principy tvorby sylabu a výukových materiálů, jakož i problematika testování mluveného projevu, spolu s kritickou analýzou nové formy maturitní zkoušky. Hlavním výstupem praktické části je tvorba výukových a testových materiálů, založených na prostudovaných teoretických principech. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27389 cze
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 16729 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet