Bariérová ošetřovatelská péče na operačním sále

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta cze
dc.contributor.author Zastoupilová, Olga
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:05:10Z
dc.date.available 2012-10-13T09:05:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48713
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou bariérové ošetřovatelské péče na operačním sále. V teoretické části je popsána organizace a koordinace provozu operačních sálů, principy hygienického a protiepidemiologického režimu a jednotlivé ošetřovací techniky, které jej umožňují dodržovat. Výzkumná část analyzuje dodržování bariérových ošetřovatelských postupů perioperačními sestrami na vybraných pracovištích perioperační péče v nemocnici krajského typu. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 1575752 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject operační sály cze
dc.subject perioperační sestry cze
dc.subject bariérové techniky cze
dc.subject nozokomiální infekce cze
dc.subject operating theatre eng
dc.subject perioperating nurse eng
dc.subject barrier technics eng
dc.subject nosocomial infection eng
dc.title Bariérová ošetřovatelská péče na operačním sále cze
dc.title.alternative The barrier nursing care in the operating theatre eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holeková, Jindra cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated My study deals about barrier nursing care in the operating theatre. In theoretical part are described organization and coordination of plant operating theatres, procedure of hygienic and againstepidemiological mode and separate nursing practices, which can be keep. Research part analyzes keeping barrier nursing care by perioperating nurse in choice workplaces of perioperating care in regional hospitals. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26895
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta. výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Otázky 12 a 13 v dotazníku byly vědomostní. Kdo kontroloval samostatnost respondentek? 2. Jak byste zajistila splnění hlavního cíle perioperačních sester, který uvádíte v závěru v posledním odstavci? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 17869 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account