Akutní stavy v onkologii, odlišnosti v přístupu k onkologicky nemocným

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Škvrnová, Hana
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:05:05Z
dc.date.available 2012-10-13T09:05:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48697
dc.description.abstract Jedná se o teoreticko - praktickou práci. V teoretické části se vysvětlují základní pojmy, které souvisí s onkologií. Dále se v práci zmiňuji také o prevenci a vyšetřovací metody, akutními stavy, které se objevující se při terapii a odlišnostmi vyskytující u onkologicky nemocných. V praktické části se zabývám třemi pacienty s onkologickou diagnózou. Pacienti mají různou diagnózu. Zaměřila jsem se na období, kdy byl pacient v akutním stavu anebo mu takový stav, z důvodu terapie, hrozil. cze
dc.format 99 s. cze
dc.format.extent 3015855 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject akutní stavy cze
dc.subject onkologie cze
dc.subject léčba cze
dc.subject acute conditions eng
dc.subject prevention eng
dc.subject therapy eng
dc.title Akutní stavy v onkologii, odlišnosti v přístupu k onkologicky nemocným cze
dc.title.alternative Acute conditions in oncology, differences in access to oncology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mlatečková, Lucie cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This is a theoretical - practical work.The theoretical part explains the basic concepts related to oncology . Further insight into the work on the prevention and investigation methods , acute conditions that are emerging during therapy and differences occurring in oncological patients. In the practical part deals with the three patients with a diagnosis of cancer . Patients have a different diagnosis. I focused on the period when the patient was in acute condition or had a condition due to therapy, threatened. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26897
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Setkala jste se při výkonu praxe s akutním stavem u onkologicky nemocného člověka a kterým? 2. Jak byste použila v praxi svou výukovou prezentaci "Akutní stavy v onkologii"? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 17951 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account