Analýza tahu modelářských raketových motorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel cze
dc.contributor.author Fišera, Jakub
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:05:03Z
dc.date.available 2012-10-13T09:05:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48693
dc.description.abstract Úkolem této bakalářské práce je zkonstruovat zařízení k měření a záznamu dat tahu modelářského raketového motoru. V teoretické části se zabývám možnostmi měření síly, řešením daného problému a možnostem zpracování a záznamu dat. Praktická část obsahuje návrh konstrukce zařízení umožňujícího měřit a zaznamenávat data tahu modelářského motoru. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 2618598 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject tah cze
dc.subject rakety cze
dc.subject tenzometry cze
dc.subject mikrokontrolery cze
dc.subject A/D převodníky cze
dc.subject FRAM paměť cze
dc.subject thrust eng
dc.subject rockets eng
dc.subject strain gauge eng
dc.subject microcontrollers eng
dc.subject A/D convertors eng
dc.subject FRAM memory eng
dc.title Analýza tahu modelářských raketových motorů cze
dc.title.alternative Analysis of rocket engine thrust eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The task of this bachelor thesis is construct a device to measure and record data rocket engine thrust. The theoretical part deals with the possibilities of force measurement, the solution of the problem and the possibilities of processing and recording data. The practical part includes a facility enabling the design to measure and record data rocket engine thrust. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D27337 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni. Autor práce vysvětlil připomínky členů komise. Odpovědi na teoretické otázky odpovídaly celkovému hodnocení - velmi dobře mínus. cze
dc.identifier.stag 18708 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account