Tests on sustainability of consolidation treatments with CaLoSil nanosuspensions on plaster reference samples

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tišlová, Renata
dc.contributor.author Dunajská, Jana
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:51Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48659
dc.description.abstract The main task of this study was to evaluate novel group of materials based on nanosuspension of calcium hydroxide and calcium hydroxide combined with calcium sulphate which should be used for consolidation of calcerous materials. This research has focused on assessment of consolidation on highly corroded pure lime and gypsum plaster. The evaluation was made through comparison of selected physical, mechanical and microstruce properties. The main task was to assess resistance of consolidated substrates to conditions following the external environment, especially the freeze-thaw cycles, resistance to the salts and humid-air conditions. eng
dc.format 113 s. cze
dc.format.extent 5213344 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject průzkum cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject nástěnné malby cze
dc.subject kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou cze
dc.subject středověk cze
dc.subject research eng
dc.subject conservation eng
dc.subject restoration eng
dc.subject wall painting eng
dc.subject middle ages eng
dc.title Tests on sustainability of consolidation treatments with CaLoSil nanosuspensions on plaster reference samples eng
dc.title.alternative Doplňující průzkum malířské výzdoby presbytáře kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou a restaurování referenční plochy středověkých maleb v presbytáři cze
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Diplomová práce obsahuje doplňující průzkum malířské výzdoby referenční plochy malby nacházející se na východní stěně presbytáře kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou a ve své druhé části popisuje restaurátorský zákrok provedený na této vymezené ploše středověkých maleb. cze
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D27054
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 19047
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account