Webová aplikace pro výběr podnikového informačního systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holá, Jana
dc.contributor.author Dašek, Petr
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:46Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:46Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48644
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje základní principy oboru podnikové informatiky pro zajištění správného výběru podnikového informačního systému prostřednictvím webové aplikace. Aplikace umožňuje usnadnit výběr informačního systému při zavádění nebo inovaci v podniku. Teoretická část vysvětluje princip a důležitá kritéria pro výběr vhodného informačního systému. V praktické části je uveden návrh a tvorba webového rozhraní a relační databáze. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 6003238 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject podnikové informační systémy cze
dc.subject business intelligence cze
dc.subject customer relationship management cze
dc.subject personal homepages cze
dc.subject Oracle cze
dc.subject enterprise information systems eng
dc.subject business intelligence eng
dc.subject customer relationship management eng
dc.subject personal homepages eng
dc.subject Oracle eng
dc.title Webová aplikace pro výběr podnikového informačního systému cze
dc.title.alternative Web application for selection of enterprise information system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis describes the basic principles of the field of business informatics to ensure the correct selection of the enterprise information system via a web application. The application allows the selection of an information system to facilitate the implementation or innovation in the enterprise. The theoretical part explains the principle and important criteria for selecting a right information system. In the practical part is provided the design of a web interface and a relational database. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D27307 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce, kterým bylo navrhnout a vytvořit webovou aplikaci pro výběr vhodného systému, byl splněn. Aplikace je funkční a použitelná v praxi. Komise však shledala v práci několik něpřesností a z toho důvodu ohodnotila práci klasifikačním stupněm velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 18541 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account