Adaptace seniorů v nemocničním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilná, Hana cze
dc.contributor.author Pavlousková, Monika
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:41Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48632
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku adaptace seniorů v nemocničním prostředí a úlohu sestry v tomto procesu. Je rozdělena do dvou částí. První, teoretická, se zabývá stářím a stárnutím obecně, nemocemi ve stáří, s nimi spojenou hospitalizací v nemocnici, procesem adaptace a úlohou sestry v tomto procesu. Druhá, výzkumná část,se zabývá konkrétním zjištěním faktorů, které pozitivně či negativně ovlivňují adaptaci seniorů v nemocničním prostředí. V této části byla použita kvantitativní forma výzkumu. Šetření bylo provedeno pomocí dotazníku, následuje jeho vyhodnocení s uvedením tabulek či grafů, stanovení závěru a přínosu práce. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 2541758 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject stáří cze
dc.subject nemocnice cze
dc.subject hospitalizace cze
dc.subject adaptace cze
dc.subject old age eng
dc.subject hospital eng
dc.subject hospitalization eng
dc.subject adaptation eng
dc.title Adaptace seniorů v nemocničním prostředí cze
dc.title.alternative Adaptation of the elderly in hospital eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jedlinská, Martina cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work is focused on the adaptation of seniors in hospital environment and the role of a nurse in this process. The work is divided into two parts. The first theoretical part deals with the old age and aging generally, the typical senior illnesses and the old people hospitalization in a hospital, the process of their adaptation and the role of the nurse in this process. The second experimental part deals with particular findings of the factors which influence in positive or negative way the adaptation of seniors in hospital environment. The quantitative form of research was used in this part of research. Investigation was realized by the help of a questionnaire, which is followed by its evaluation with the presentation of the charts and graphs, resulting conclusion and the benefits of the work. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26889
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak by podle studentky vypadal konkrétní návrh na zvýšení kvality ošetřovatelské péče stanovený ve třetím cíli práce? 2. S jakým zahraničním výzkumem by studentka mohla porovnat jí dosažené výsledky ve výzkumu. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 18669 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account