Zavedení systému managementu kvality ISO 9001 v podniku.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahrádka, Jaromír cze
dc.contributor.author Jansa, Petr
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:30Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:30Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48601
dc.description.abstract Cílem této práce je popsání postupu při zavádění systému managementu kvality v podniku, zhodnocení požadavků a přínosů certifikace. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 11140092 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject historie zavedení ISO cze
dc.subject účastníci certifikačního procesu cze
dc.subject proces přípravy certifikace cze
dc.subject certifikační audit cze
dc.subject certifikační orgány cze
dc.subject přínosy certifikace cze
dc.subject history of the introduction of ISO eng
dc.subject participants in the certication process eng
dc.subject process of preparing for certification eng
dc.subject certification audit eng
dc.subject certification authorities and the benefits of certification eng
dc.title Zavedení systému managementu kvality ISO 9001 v podniku. cze
dc.title.alternative Implementation of Quality Management System ISO 9001 in a Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to describe the procedure in implementing the quality management system ISO 9001 into a company, evaluating the requirements and the benefits of certification. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28905 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a cílem bakalářské práce. Cílem této práce je popsání postupu při zavádění systému managementu kvality v podniku, zhodnocení požadavků a přínosů certifikace. Byla představena společnost KOLBE, s.r.o. a MDEX a dále byly nastíněny výsledky provedené analýzy. Student odpověděl na otázky položené vedoucím práce: 1. Uveďte vlastní zkušenosti se zaváděním systému managementu kvality. 2. Charakterizujte firmy, pro které je přínosné zavedení systému managementu kvality. cze
dc.identifier.stag 16887 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account