Vazebné struktury konzervačního typu: měkká vazba se hřbetní výztuhou a možnosti jejího využití pro konzervační účely

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Křenek, Karel
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:15Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48556
dc.description.abstract Práce je věnována konzervaci a restaurování knižní vazby se zaměřením na různé typy tzv. konzervačních vazeb a jejich využití v restaurátorské praxi. Na pozadí studia historických vazeb a jejich podrobného průzkumu, je představena myšlenka využití měkké vazby se hřbetní výztuhou pro konzervační účely. Závěr práce popisuje výrobu knižních maket a jejich charakteristiky. cze
dc.format 152 s. cze
dc.format.extent 4897541 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject knižní vazba cze
dc.subject měkká vazba cze
dc.subject makety cze
dc.subject preservation eng
dc.subject conservation eng
dc.subject conservation binding eng
dc.subject limp binding eng
dc.subject dummies eng
dc.title Vazebné struktury konzervačního typu: měkká vazba se hřbetní výztuhou a možnosti jejího využití pro konzervační účely cze
dc.title.alternative Conservation binding structures: softcover with dorsal plate and the possibility of its use for preservation purposes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis deals with bookbinding preservation and conservation, focusing on the conservation binding and its potential use in book conservation practice. After a detailed study and research of historical bookbinding techniques, the long and link stitch binding with spine reinforcement is presented as suitable for preservation purposes. The thesis further discusses the making of bookbinding dummies and their specifications. eng
dc.description.department Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl písemné kultury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D27056
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 13911
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account