Analýza hospodaření vybrané municipality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lelek, Tomáš cze
dc.contributor.author Trompischová, Michaela
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:11Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48548
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na obec Velká Jesenice. Podrobně analyzuje současný stav a její vývoj v daném období, zejména oblast hospodaření a rozvoj obce. Obsahuje doporučení pro její další efektivní rozvoj. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 2712456 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject obec Velká Jesenice cze
dc.subject rozpočet obce cze
dc.subject RUD cze
dc.subject účetnictví obce cze
dc.subject zadluženost obce cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject rozvoj obce cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject spolupráce obcí cze
dc.subject community Velká Jesenice eng
dc.subject municipality budget eng
dc.subject RUD eng
dc.subject accounting community eng
dc.subject community debt eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject community development eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.subject cooperation between municipalities eng
dc.title Analýza hospodaření vybrané municipality cze
dc.title.alternative Economic Analysis of Selected Municipalities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koťátková Stránská, Pavla cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work focuses on the community Velká Jesenice. Detailed analyzes the current situation and its development, particularly the area of management and community development. It includes recommendations for further effective development. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D27013 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s výsledky diplomové práce. V rámci obhajoby odpovídala na otázky vedoucího práce: V páté kapitole hodnotíte hospodaření obce. Zdůvodněte výběr vámi použitých nástrojů. Připadají v úvahu ještě další nástroje, s jejichž použitím by bylo možné získat další relevantní zhodnocení hospodaření obce? Konzultovala jste svou práci a její doporučení s vedením obce Velká Jesenice? Mají zájem na jejich realizaci? Jaké jsou případné překážky pro jejich realizaci? Následně studentka odpovídala na otázky oponenta: V práci jste provedla SWOT analýzu. Jak jste postupovala v rámci jejího zpracování? Pracovala jste samostatně či ve skupině? Z jakých zdrojů jste čerpala při zpracování SWOT analýzy. Jak byste celkově zhodnotila hospodaření obce Velká Jesenice s výhledem na nadcházející dva roky? Lze očekávat u obce Velká Jesenice propad v daňových příjmech z hlediska změn, které se očekávají v roce 2013? V závěrečné rozpravě byly položeny následující dotazy: Kolik bude vystavěno průmyslových zón? Jaká je demografická struktura obyvatel? Jaké jsou vazby obce v rámci mikroregionu? cze
dc.identifier.stag 16351 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account