Laboratorní úloha "Řízení pomocí logického modulu LOGO!"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel cze
dc.contributor.author Papp, Dominik
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:06Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48533
dc.description.abstract V práci je popsána teorie logického řízení a programovatelné logické automaty po hardwarové stránce a jejich programování. Cílem práce je vytvořit laboratorní úlohu realizovanou logickým modulem LOGO!. K programování je použito vývojové prostředí LOGO!Soft Comfort. Je navržena a vytvořena úloha s modelem hydraulické posuvné jednotky. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 2741338 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject logické řízení cze
dc.subject PLC cze
dc.subject programování PLC cze
dc.subject LOGO! cze
dc.subject logic control cze
dc.subject programming PLC eng
dc.title Laboratorní úloha "Řízení pomocí logického modulu LOGO!" cze
dc.title.alternative Laboratory task "Control using logic module LOGO!" eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The work describes the theory of logic control and programmable logic controllers the hardware and programming. The aim is to create a laboratory task realized by logic module LOGO!. The LOGO! Soft Comfort is use for programming. Laboratory task with model of hydraulic shift unit is designed and realized. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D27342 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Student splnil zadání bakalářské práce. Vytvořil laboratorní úlohu pro logický modul LOGO! a model hydraulické posuvné jednotky a to jak po hardwarové tak po softwarové stránce. Mechanicky zkonstruoval modul pro propojení logického modulu s modelem EDU-mod. Navrhl a vyřešil sadu příkladů, které sestavil do laboratorní úlohy, tak aby mohla být přímo použita ve výuce. cze
dc.identifier.stag 17440 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account