Agentově orientované simulační modely provozu obslužných systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavička, Antonín
dc.contributor.author Mariška, Martin
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:05Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48529
dc.description.abstract Práce se věnuje problematice agentově orientované simulace. Další části se pak zaměřují na vytvoření a ověření mechanizmu pro modelování obslužných procesů v rámci agentově orientovaných simulačních modelů a implementaci mechanizmu do prostředí simulační platformy Repast Simphony 2. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 16231005 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject agentově orientované simulace cze
dc.subject modelování obslužných systémů cze
dc.subject simulační framework Repast Simphony 2.0 cze
dc.subject agent-based simulation eng
dc.subject modelling service systems eng
dc.subject simulation framework Repast Simphony 2.0 eng
dc.title Agentově orientované simulační modely provozu obslužných systémů cze
dc.title.alternative Agent-based simulation models of service systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bažant, Michael
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The work is devoted to agent-based simulation. Next part is orientated on the creation and verification of a mechanism for modeling service processes within the agentoriented simulation models and implementation of the mechanism into the environment of simulation platform Repast Simphony 2. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D27377 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Výborná diplomová práce. U obhajoby byl diskutován problém dalšího potenciálního vývoje s využitím dalších strategií modelování chování návštěvníků/ chodců. Student výborně prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy členů komise. Dle vedoucího byly cíle práce splněny v plném rozsahu. Dle oponenta práce je text dobře strukturován, je psán srozumitelnou formou bez překlepů a pravopisných chyb. Komise navrhuje diplomovou práci na studentskou cenu děkana II. stupně. cze
dc.identifier.stag 17240 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account