Restaurování olejomalby na papíře, datování, určení autorství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecká, Veronika
dc.contributor.author Jašková, Zuzana
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:01Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48521
dc.description.abstract Práce byla zaměřena na restaurování olejomalby na papíru, jejíž autorství je přisuzováno Františku Kupkovi. Kromě samotného restaurátorského zásahu bylo úkolem práce srovnání tohoto díla s ranou tvorbou Františka Kupky. Na základě tohoto srovnání měly vzniknout objektivní podklady pro určení autorství a dataci díla. cze
dc.format 74 s., příl. 72 s. cze
dc.format.extent 47119637 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject olejomalba cze
dc.subject papír cze
dc.subject František Kupka cze
dc.subject signatura cze
dc.subject autorství cze
dc.subject datace cze
dc.subject oil painting eng
dc.subject paper eng
dc.subject signature eng
dc.subject authorship eng
dc.subject date eng
dc.title Restaurování olejomalby na papíře, datování, určení autorství cze
dc.title.alternative Conservation of oil painting on paper, dating, authorship eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The work was focused on the conservation of oil painting on paper, its authorship is attributed to František Kupka. In addition to the intervention of conservation works was the task of compared of this work with František Kupka's early works. Based on this comparison should arise an objective basis for determining of the authorship and dating of the work. eng
dc.description.department Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D27046
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 19036
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account