Restaurování sochy anděla z Bratrských oltářů u České Kamenice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Jiří
dc.contributor.author Černý, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:03:57Z
dc.date.available 2012-10-13T09:03:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48510
dc.description.abstract Diplomová práce, praktická část se zabývá realizací restaurátorského rekonstrukčního zákroku na torzu sochy anděla z lokality Bratrských oltářů od České Kamenice. Vzhledem k dochování několika historických fotografií sochy anděla před poškozením, byla zvolena koncepce kompletní rekonstrukce sochy podle těchto fotografií. Samotné torzo bylo zakonzervováno a reverzibilně doplněny chybějící partie sochy. Rekonstruovaná socha byla zaformována a zhotoven výdusek z umělého kamene. Rekonstrukce sochy z umělého kamene byla osazena na původní místo v Bratrských oltářích u České Kamenice. Torzo bylo osazeno na železnou konstrukci s kamenným soklem zhotoveným pro galerijní prezentaci. V rámci restaurování byl proveden podrobný restaurátorský průzkum včetně historického průzkumu. Došlo k určení ikonografického typu sochy a provedení chemicko-technologického průzkumu, který určil rozsah poškození torza a materiál, ze kterého je zhotoveno včetně analýzy barevných vrstev. Na základě analýzy barevných vrstev byly vyhodnoceny barevné úpravy sochy a zhotovena grafická rekonstrukce hypotetické barevnosti. Všechny restaurátorské kroky byly graficky a fotograficky zdokumentovány. Tyto výsledky jsou zaneseny v grafické a fotografické příloze této práce. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 20970265 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/49153">Pražská restaurátorská činnost bratří Boháčů</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject torzo cze
dc.subject Česká Kamenice cze
dc.subject génius smrti cze
dc.subject anděl smrti cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject torso eng
dc.subject genius of death eng
dc.subject angel of death eng
dc.subject restoration eng
dc.title Restaurování sochy anděla z Bratrských oltářů u České Kamenice cze
dc.title.alternative Restoration of the statue of the angel from the altar of fraternal near Czech Kamenice eng
dc.type diplomová práce praktická cze
dc.contributor.referee Fedorčák, Jan
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The practical part of the thesis describes a restoration reconstruction intervention on a torso of a statue of an angel from Bratrské oltáře by Česká Kamenice. Thanks to the fact that some historic photographs showing the original statue have been preserved, we decided to reconstruct the angel on the basis of these pictures. The torso had been conserved and the missing parts reconstructed in a reversible way. A mold had been cast from the statue with the reconstructed parts in place and consequently an imitation stone copy of the angel made. This copy has been risen back in Bratrské oltáře by Česká Kamenice. The torso has been attached to a steel frame with and a stone base for the purpose of gallery presentation. As a part of the project, a detailed restoration survey has been undertaken, including that of the historic context. First of all, the statue has been examined from the point of its iconographic type. Secondly, a thorough chemical?technological analysis showed us the damage extent, as well as helped us to identify the material that has been used and the remnants of the paint layers the statue has been covered with. Based on the results of this survey, we evaluated the color coatings of the statue and executed a graphic reconstruction of its hypothetical original appearance. All steps have been documented graphically and by means of photography. Resulting graphic and photographic supplements are also part of the thesis. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D27053-P1
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 19045
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account