Penzijní připojištění v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Molnárová, Michaela
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:03:37Z
dc.date.available 2012-10-13T09:03:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48451
dc.description.abstract Bakalářská práce "Penzijní připojištění v České republice" v první části popisuje současný stav penzijního systému v České republice, základní pojmy penzijního připojištění. Druhá část práce se zabývá penzijními fondy a Asociací penzijních fondů České republiky. Třetí část práce je věnovaná analýze penzijního připojištění, zaměřené především na účastníky penzijního připojištění a penzijní fondy. Část třetí kapitoly je věnovaná Penzijnímu fondu České spořitelny, a.s. V závěrečné části je popsána penzijní reforma, která vejde v platnost 1. 1. 2013, dále její tři pilíře a především hlavní změny budoucího penzijního systému. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 2183342 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject penzijní připojištění cze
dc.subject penzijní fondy cze
dc.subject státní příspěvky cze
dc.subject účastníci cze
dc.subject zhodnocení cze
dc.subject důchodová reforma cze
dc.subject additional retirement insurance eng
dc.subject retirement fund eng
dc.subject state contribution eng
dc.subject participants eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject retirement reform eng
dc.title Penzijní připojištění v České republice cze
dc.title.alternative Retirement Income Insurance in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor ́s thesis "Retirement Income Insurance in the Czech Republic" describes a present situation of the retirement scheme in the Czech Republic and b asic terminology of the additional retireme nt insurance in its first part. The second part of the thesis concerns retirement funds and t he Association retirement funds of the Czech Republic. The third part concerns an analysis of additional retirement ins urance, main attention is paid to participants of the additional retirement insurance and retirement funds. A part of the third part is dedicated to the Retirement fund Česká sp ořitelna,a.s. The last part describes retirement reformation which comes into f orce 1.1.2013, its three pillars and mainly the changes of the future retirement system. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28899 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka prezentovala bakalářskou práci na téma Penzijní připojištění v České republice. Otázky: 1. Měla poslední ekonomická krize nějaký dopad na penzijní připojištění v ČR? 2. Jaké jsou, podle Vaše názoru, hlavní výhody a nevýhody pro účastníky penzijního připojištění související s penzijní reformou? cze
dc.identifier.stag 13413 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account