e-Dokument ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava
dc.contributor.author Prouzová, Iva
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:03:27Z
dc.date.available 2012-10-13T09:03:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48422
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o digitalizaci dokumentů ve veřejné správě. Úvodní část se zaměřuje na vlastní životní cyklus elektronického dokumentu. Další část této práce je věnována problematice uchování digitálního dokumentu. Závěrečná část této práce definuje kritéria kvality při manipulaci digitálních dokumentů. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1805956 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject digitální dokument cze
dc.subject autenticita cze
dc.subject integrita cze
dc.subject zaručené časové razítko cze
dc.subject dlouhodobé ukládání dokumentu cze
dc.subject migrace cze
dc.subject digital dokument eng
dc.subject autenticity eng
dc.subject integrity eng
dc.subject guaranteed time stamp eng
dc.subject long-term storage of documents eng
dc.subject migration eng
dc.title e-Dokument ve veřejné správě cze
dc.title.alternative eDocument in public administration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This bachelor´s paper deals with digitalization of documents in public administration. The introductory part is focused on its own life cycle of electronical document. Another part of this work is dedicated to the preservation of digital document. The final part of this work defines the quality criteria in the handling of digital documents. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26999 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila s výsledky své bakalářské práce na téma eDokument ve veřejné správě. Otázky byly směřovány na oblast návrhu řešení. Autorka na otázky pohotově odpovídala. \nl{}\nl{} Otázky komise: \begin{tecky} \item{} Jakým způsobem byly navrženy koeficienty, konkrétně špatně stanovený koeficient nákladovost zpracování digitálního dokumentu \item{} Vysvětlete pojem kvalita dokumentu? \end{tecky} cze
dc.identifier.stag 16184 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account