Myasthenia gravis a léčba pomocí inhibitorů acetylcholinesterázy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka cze
dc.contributor.author Brandová, Daniela
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:43:09Z
dc.date.available 2012-09-14T04:43:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47641
dc.description.abstract Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění postihující nervosvalový přenos. V těle cirkulují protilátky napadající acetylcholinové receptory, na něž se pak nemůže navázat uvolněný acetylcholin, který je mediátorem umožňující nervový transfer. Tento děj způsobuje slabost příčně pruhovaných svalů a jejich snadnou unavitelnost při fyzické zátěži. Tato práce je zaměřena na charakterizaci Myasthenia gravis z hlediska klasifikace, klinického obrazu, způsobů diagnostiky a možností terapie, a také na popis struktury a funkce cholinesteráz a jejich inhibitorů, neboť symptomatická terapie Myasthenia gravis využívá inhibitorů acetylcholinesterázy. Acetylcholinesteráza je enzym, který způsobuje rozklad acetylcholinu na nervových zakončeních. Inhibitory acetylcholinesterázy zajišťují dostatek acetylcholinu na nervových zakončeních v případě patofyziologie Myasthenia gravis. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1131101 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Myasthenia gravis cze
dc.subject acetylcholin cze
dc.subject cholinesterázy cze
dc.subject acetylcholinesteráza cze
dc.subject butyrylcholinesteráza cze
dc.subject inhibitory acetylcholinesterázy cze
dc.subject Myasthenia gravis eng
dc.subject acetylcholin eng
dc.subject cholinesterases eng
dc.subject acetylcholinesterase eng
dc.subject butyrylcholinesterase eng
dc.subject acetylcholinesterase inhibitors eng
dc.title Myasthenia gravis a léčba pomocí inhibitorů acetylcholinesterázy cze
dc.title.alternative Myasthenia gravis and the treatment by using of acetylcholinesterase inhibitors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Myasthenia gravis is an autoimmune disease affecting a neuromuscular transmission. The antibodies are circulating in the body and they are invading the acetylcholine receptors, where the acetylcholin is a mediator and it cannot be binding on receptors. This process causes the weakness of the striated muscles and an ease fatigue during the physical activity. This work is about a characterization of Myasthenia gravis in the terms of the classification, clinical presentation, diagnostic methods and treatment options, and also the description of the structure and function of cholinesterase inhibitors. Acetylcholinesterase inhibitors are used as one of the options of therapy in Myasthenia gravis. Acetylcholinesterase is an enzyme causing the breakdown of acetylcholine at nerve endings. Acetylcholinesterase inhibitors provide enough acetylcholine at nerve endings in the case of the pathophysiology of Myasthenia gravis. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27294 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 18452 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account