Nové metody prenatálního skríningu v 1.trimestru gravidity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela
dc.contributor.author Polášková, Martina
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:43:09Z
dc.date.available 2012-09-14T04:43:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47640
dc.description.abstract Tato práce pojednává o nových metodách diagnostiky prenatálního screeningu v 1. trimestru těhotenství, díky kterým jsme schopni již na konci 1. trimestru těhotenství diagnostikovat většinu anatomických (morfologických) abnormalit u plodu. Nejdříve se zabývá možnými metodami preimplantační diagnostiky. Následně jsou zde shrnuty metody screeningu v 1. trimestru těhotenství, zejména ultrazvukové a biochemické markery. V závěru práce je zhodnocení výše uvedených metod v praxi a možnost jejich využití v ČR. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 686460 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject IVF cze
dc.subject ICSI cze
dc.subject FISH cze
dc.subject PCR cze
dc.subject nuchální translucence cze
dc.subject nosní kost cze
dc.subject frontomaxilární obličejový úhel cze
dc.subject IVF eng
dc.subject ICSI eng
dc.subject FISH eng
dc.subject PCR eng
dc.subject nuchal translucency eng
dc.subject nasal bone eng
dc.subject frontomaxillary facial angle eng
dc.title Nové metody prenatálního skríningu v 1.trimestru gravidity cze
dc.title.alternative New methods of prenatal screening in first trimester of pregnancy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This work discusses about new diagnostic methods of prenatal screening in the first trimester of pregnancy, for which we are already able to diagnose the majority of anatomical (morphological) abnormalities in the fetus yet in the end of the first trimester. First are discussed the possible methods of preimplantation diagnosis. Following are summarized methods of screening in the first trimester of pregnancy, particularly ultrasound and biochemical markers. The conclusion is an evaluation of the above methods in practice and their potential use in the country. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27350 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze k posudku vedoucího práce 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP cze
dc.identifier.stag 15379 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account