Využití dálkového průzkumu Země pro hodnocení volně stojících stromů, alejí a stromořadí v krajině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brunclík, Tomáš cze
dc.contributor.author Rumlová, Zuzana
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:53Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47577
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá dálkovým průzkumem Země a způsobem vyhodnocování získaných dat týkajících se jednotlivých stromů a stromořadí. Porovnává jednotlivé metody zpracování obrazu a popisuje jejich výhody a nevýhody. V práci jsou uvedené některé typy dat DPZ. Součástí bakalářské práce je praktická ukázka, kde je vyhodnocován zdravotní stav jednotlivých stromů v alejích. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 2430373 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject dálkový průzkum země cze
dc.subject aleje cze
dc.subject stromořadí cze
dc.subject GIS cze
dc.subject mapování cze
dc.subject hodnocení dat cze
dc.subject klasifikace cze
dc.subject remote sensing eng
dc.subject alley eng
dc.subject park trees eng
dc.subject mapping eng
dc.subject assessment of data eng
dc.subject classification eng
dc.title Využití dálkového průzkumu Země pro hodnocení volně stojících stromů, alejí a stromořadí v krajině cze
dc.title.alternative Using remote sensing for assessment of individual trees, alleys and tree-line avenues in the landscape eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about remote sensing and assessment of data obtained of individual trees or groups of trees. Compares various methods of image processing and discusses their advantages and disadvantages. The thesis contained some types of remote sensing data. At the end the thesis is a practical example about evaluated health status of individual trees in alleys. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27116 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy komise. Pracovala jste sama s programem? Kontrola přesnosti programu? Podkladová mapa. Jak se rozliší zdravý a nemocný strom? Jak se rozliší různé typy stromů? cze
dc.identifier.stag 17808 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account