Židovské obyvatelstvo ve východních Čechách na konci 18. století (pro Chrudimský, Hradecký a Bydžovský kraj)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maur, Eduard cze
dc.contributor.author Čermák, Pavel
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:48Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47560
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám tématem židovského obyvatelstva na konci 18. století ve východních Čechách, především v Chrudimském, Hradeckém a Bydžovském kraji. Z počátku se věnuji státní správě židovského obyvatelstva a panovnickým privilegiím k dané menšině v 18. století. Jádro práce tvoří výzkum vydaných edicí soupisu židovského obyvatelstva vzniklé pro jednotlivé kraje, které detailně mapují výskyt Židů v roce 1793. Zde se zaměřuji na početnost Židů v jednotlivých městech a panstvích se zřetelem na jejich vývoj od počátku a konce 18. století. V dalších částech práce se specializuji na velikost židovských rodin, počtu dětí a důležitému způsobu obživy židovského obyvatelstva. Závěr je zaměřen na výskyt nejvýznamnějších (místních) židovských obcí a jejich památek dochovaných z období 18. století. cze
dc.format 124 s. cze
dc.format.extent 6496346 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.6.2014 cze
dc.subject Židé cze
dc.subject Jews eng
dc.subject východní Čechy cze
dc.subject konec 18. století cze
dc.subject soupisy cze
dc.subject rodiny cze
dc.subject zaměstnání cze
dc.subject židovské památky cze
dc.subject eastern Bohemia eng
dc.subject end of the 18th century eng
dc.subject inventory eng
dc.subject families eng
dc.subject employment eng
dc.subject Jewish monuments eng
dc.title Židovské obyvatelstvo ve východních Čechách na konci 18. století (pro Chrudimský, Hradecký a Bydžovský kraj) cze
dc.title.alternative Jewish Population in Eastern Bohemia in the End of the 18th Century (for Chrudim Region, Hradec Region and Bydžov Region) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Nekvapil, Ladislav cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated During my bachelor degree, I have been researching the theme of the Jewish population living in the late 18th century in eastern Bohemia, especially in Chrudimském, Bydžovském and Hradeckém region. As well as focusing on the Jewish population of the state administration, royal privileges to the minority in the 18th century. The core of the research included; published editions of the Jewish population census for each county incurred to details of the occurrence of the Jews in 1793. Here I mainly focused on the numbers of Jews in various cities and dominions with regard to their development from the beginning to the end of the 18th century. In other parts of the research; the aim was to specialize in their size and number of children including families and important livelihood Jewish population. The end of the work is focused on the occurrence of the most important (local) Jewish communities and their monuments preserved from the period 18th century. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUB+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27407 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 14614 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account