Bazické heterogenní katalyzátory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Libor cze
dc.contributor.author Kulhánková, Hana
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:43Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47540
dc.description.abstract V úvodu práce se zabývám obecným popisem katalýzy. Porovnávám průmyslové acidobazické reakce a popisuji pevné bazické katalyzátory. Zohledňuji také průmyslové využití acidobazických katalyzátorů, jejich selektivitu, konverzi a znovu využitelnost použitého katalyzátoru. Dále řeším výrobu směsných oxidů Mg/Al(O) a jejich využitelnost. Druhá kapitola je zaměřena na využití bazických katalyzátorů v zelené chemii. Popisuji Michaelovu reakci, která se využívá v zelené chemii výrobu Walfarinu a popisuji stabilizaci PVC směsnými oxidy. Následně se zaměřuji na využití bionafty, její současné zpracování a inovativní zpracování a redukci aldehydů a ketonů na příslušné alkoholy. V třetí kapitole popisuji bazická centra ve směsných oxidech a v katalyzátorech na bázi alkalických kovů. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 15733571 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject acidobazické reakce cze
dc.subject bazické katalyzátory cze
dc.subject zelená chemie cze
dc.subject bazická centra cze
dc.subject heterogeneous catalysts eng
dc.subject acidobasic reactions eng
dc.subject basic catalysts eng
dc.subject Green chemistry eng
dc.subject base centers eng
dc.title Bazické heterogenní katalyzátory cze
dc.title.alternative Basic heterogeneous catalysts eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with basic heterogeneous catalysts. The first section summarizes description of the catalysis and the comparing of the industry acidobasic reactions and desribe to solid basic catalysts. This section summarizes usage of acidobasic catalysts in hte industry, thein selectivity, conversion and reusable of these catalysts. Also summarizing produce of mixed oxide Mg/Al(O) and thein usable. The second section summarizes explaining the usage of basic catalysts in green chemistry and description of Michael‘s reaction. This reaction usually used in producting of Walfarin and decribing stabilization of PVC mixed oxides. Next part is focused on use of biodiesel and reduction of aldehyd and ketones to the alcohols. The third section summarizes includes specification of base centers in mixed oxides and in catalists based on alkalic metals. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27091 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy komise. Formální stránka - psaní citací, popis obrázků. Stabilizace u PVC. Názvosloví. Stabilizátory na bázi cínu, mocenství cínu, regenerace. cze
dc.identifier.stag 17871 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account