Attempt of Escape in The Country Girls Trilogy by Edna O´Brien

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smažilová, Petra cze
dc.contributor.author Egrtová, Aneta
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:40Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47526
dc.description.abstract The main subject of this bachelor paper is the analysis of The Country Girls Trilogy, including The Country Girls, The Lonely Girls and Girls in Their Married Bliss, by Edna O'Brien. The initial part of this work is focused on Ireland in the 1950s and 1960s. Women's status in the society and the Irish attitude to contemporary writers are discussed in detail. In the following part, the actual analysis of the novels is conducted. The analysis deals with the attempt to escape and with the controversial themes which outraged the society in Ireland. eng
dc.format 38 s. cze
dc.format.extent 945785 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject O'Brien, Edna cze
dc.subject Trilogie Vesnické Dívky cze
dc.subject kontroverze cze
dc.subject útěk cze
dc.subject postavení žen cze
dc.subject Country Girls Trilogy eng
dc.subject controversy eng
dc.subject escape eng
dc.subject women's status eng
dc.title Attempt of Escape in The Country Girls Trilogy by Edna O´Brien eng
dc.title.alternative Pokus o útěk v trilogii Venkovské Dívky od Edny O'Brien cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá analýzou Trilogie Vesnické dívky od Edny O'Brien, zahrnující romány Vesnické Dívky, Osamělá Dívka a Dívky ve Svém Blaženém Manželském Životě. Úvodní část této práce je zaměřena na Irsko padesátých a šedesátých let dvacátého století. Postavení žen ve společnosti a irský přístup k soudobým spisovatelům jsou detailně popsány. Další část zahrnuje vlastní analýzu těchto románů. Hlavním předmětem analýzy je pokus o útěk a kontroverzní témata, která pobouřila společnost v Irsku. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27257 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 16685 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account