Freetekno subkultura a fenomén freeparty: jako odraz v zrcadle majoritní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petráň, Tomáš cze
dc.contributor.author Švec, Ladislav
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:40Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47525
dc.description.abstract Tato práce se zabývá freetekno subkulturou a fenoménem freeparty v kontextu České republiky. Obsahuje souhrn dosavadních výzkumů v této oblasti a audiovizuální přílohu zprostředkovávající emické hledisko pohledu na freeparty. Dále se snaží vysvětlit schizma české freetekno scény vlivem ekonomických tendencí v kulturním průmyslu a s ním spjaté rozmělnění ideových východisek díky popularizaci a zmasovění tohoto stylu zábavy, relaxace, seberealizace. Práce se zabývá i módními prvky s touto subkulturou spjatých. V neposlední řadě řeší i pojmy jako subkultura a kontrakultura. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 1582458 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject freetekno cze
dc.subject freeparty cze
dc.subject freetechno cze
dc.subject psychedelický experiment cze
dc.subject privátní freeparty cze
dc.subject subkultura cze
dc.subject kontrakultura cze
dc.subject jed cze
dc.subject freetekno eng
dc.subject freeparty eng
dc.subject freetechno eng
dc.subject psychedelic experiment eng
dc.subject private freeparty eng
dc.subject subculture eng
dc.subject contraculture eng
dc.subject poison eng
dc.title Freetekno subkultura a fenomén freeparty: jako odraz v zrcadle majoritní společnosti cze
dc.title.alternative Freetekno subculture and freeparty phenomenom: as a reflect in the mirror of majoritarian society eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Boukal, Tomáš cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This paper focus on freetekno subculture and freeparty phenomena in the Czech Republik area. It contains summary of existing researches on this field and audiovisual attachment mediating emic view of freeparty. Further it is trying to explain schism of Czech freetekno stage by influence of economic movements in cultural industry and associated pulvarization of ideological bases because of popularization and massification of this kind of fun, relaxation and self-realization. Paper also deal with fashion features of this subculture and solves concepts like subculture and contraculture. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27471 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 17616 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account