Criticism of Hypocrisy in The Importance of Being Earnest and Lady Windermere's Fan by Oscar Wilde

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smažilová, Petra cze
dc.contributor.author Lišková, Renata
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:37Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47516
dc.description.abstract This paper focuses on the The Importance of Being Earnest and Lady Windermere's Fan, works by Oscar Wilde, and criticism of Victorian hypocrisy. The introductory part is dedicated to Victorian society, its issues, specificities, and values above all. Both plays are set into the socio-cultural context. In the following main part, the concentration is given to the mentioned dramas and elements of the Victorian society which are in these works criticised and considered hypocritical. eng
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 382011 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Jak je důležité míti Filipa cze
dc.subject Vějíř lady Windermerové cze
dc.subject Wilde, Oscar cze
dc.subject viktoriánské pokrytectví cze
dc.subject přetvářka cze
dc.subject Importance of Being Earnest eng
dc.subject Lady Windermere's Fan eng
dc.subject Victorian hypocrisy eng
dc.subject hypocrisy eng
dc.title Criticism of Hypocrisy in The Importance of Being Earnest and Lady Windermere's Fan by Oscar Wilde eng
dc.title.alternative Kritika pokrytectví v dílech "Jak je důležité míti Filipa" a "Vějíř lady Windermerové" od Oscara Wildea cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Tato práce je zaměřena na díla Jak je důležité míti Filipa a Vějíř lady Windermerové od Oscara Wildea, a na kritiku viktoriánského pokrytectví. Úvodní část práce je věnována viktoriánské společnosti: především její problematice, specifikům a hodnotám. Obě hry jsou v této části zasazeny do společensko-kulturního kontextu. V navazující hlavní části práce je pozornost soustředěna na zmiňovaná dramata a prvky viktoriánské společnosti, které jsou v těchto dílech kritizovány a považovány za pokrytecké. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27251 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 13651 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account