Image of the city in American literature during the first part of the 20th century

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga cze
dc.contributor.author Červenková, Ilona
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:35Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:35Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47506
dc.description.abstract This bachelor paper examines the image of the American city in the first half of the twentieth century. It focuses on the elements such as historical background, urban development and socio-cultural aspects which helped to form the overall image of the city. Particular attention is devoted to the social and cultural factors, primarily to the minorities. These are analyzed in the practical part. Selected features are demonstrated on the city of Chicago. Furthermore, they are reflected upon in detail in the novels of the American authors Upton Sinclair - The Jungle and Richard Wright - Native Son. They are set in the literary genre of the era, and compared according to their similarities and divergences in relation to the image of the city. eng
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 1424659 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Spojené státy americké cze
dc.subject Chicago cze
dc.subject menšiny cze
dc.subject přistěhovalectví cze
dc.subject útlak cze
dc.subject města cze
dc.subject společenské třídy cze
dc.subject bydlení cze
dc.subject United States of America eng
dc.subject Chicago eng
dc.subject minorities eng
dc.subject immigration eng
dc.subject oppression eng
dc.subject city eng
dc.subject social classes eng
dc.subject housing eng
dc.title Image of the city in American literature during the first part of the 20th century eng
dc.title.alternative Obraz města v americké literatuře v první polovině dvacátého století cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Smažilová, Petra cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá obrazem amerického města v první polovině dvacátého století. Zaměřuje se na prvky, jako například historické prostředí, městskou výstavbu a sociálně kulturní aspekty, které se podílely na utváření celkového obrazu města. Posledně zmiňovaným aspektům je věnována zvláštní pozornost, zejména menšinám, jakožto prvkům figurujícím v analýze v praktické části práce. Vybrané rysy města jsou demonstrovány na městu Chicago a blíže rozebrány v novelách amerických autorů Uptona Sinclaira - The Jungle (Džungle) a Richarda Wrighta - Native Son (Syn černého lidu), které jsou představeny blíže, zařazeny do dobového literárního kontextu a dále porovnány dle jejich společných a odlišných rysů podoby města. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27259 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 16684 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account