Questions of identity raised during the Harlem Renaissance as represented in Johnson's The Autobiography of an Ex-Colored Man

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sampey, Daniel Paul cze
dc.contributor.author Veselský, Karel
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:33Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47501
dc.description.abstract This bachelor paper deals with the Harlem Renaissance and its impact on the emancipation of the African-American population in the United States. It analyzes the problem of identity of colored people using the example of a book by James Weldon Johnson, The Autobiography of an Ex-Colored Man. The main protagonist of the novel explores his possibilities to live a successful life as a colored man, but after experiencing the injustice that Negro people had to deal with in the United States around the turn of the century, he ultimately gives up on his goal and reconciles himself with living as a white man. eng
dc.format 37 s. cze
dc.format.extent 892870 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Harlemská renesance cze
dc.subject Afroameričané cze
dc.subject barva pleti cze
dc.subject identita cze
dc.subject napětí mezi rasami cze
dc.subject zrovnoprávnění cze
dc.subject Harlem Renaissance eng
dc.subject African-Americans eng
dc.subject color line eng
dc.subject identity eng
dc.subject friction between races eng
dc.subject emancipation eng
dc.title Questions of identity raised during the Harlem Renaissance as represented in Johnson's The Autobiography of an Ex-Colored Man eng
dc.title.alternative Otázky identity vznesené během Harlemské renesance zastoupené v Johnsonově Autobiografii ex-barevného muže cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Smažilová, Petra cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá Harlemskou renesancí a jejím dopadem na zrovnoprávnění Afroameričanů ve Spojených státech. Na příkladu knihy Jamese Weldona Johnsona Autobiografie ex-barevného muže zkoumá problém identity barevných lidí. Hlavní představitel románu hledá možnosti jak žít úspěšný život jako barevný muž ale po zkušenostech s bezprávím, se kterým se černoši ve Spojených státech na přelomu století musí vypořádat, se nakonec rozhodne vzdát se tohoto cíle a smíří se se životem jako běloch. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27248 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 16713 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account