Bioplynová stanice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Audrlická Vavrušová, Lenka cze
dc.contributor.author Klofáčová, Veronika
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:30Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:30Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47488
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obnovitelných zdrojů elektrické energie. Blíže je pozornost věnována využití biomasy jako obnovitelnému zdroji elektrické energie, zásady při zřízení a povolovací proces bioplynové stanice v podmínkách České republiky. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 1067481 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject bioplynová stanice cze
dc.subject povolení cze
dc.subject žádost cze
dc.subject biogas station eng
dc.subject permission eng
dc.subject request eng
dc.title Bioplynová stanice cze
dc.title.alternative Biogas station eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated My bacherlor´s thesis is concerning problems of renewable sources of electrical energy. Closer attention is given to usage of biomass energy as renewable source of electrical energy and principles of establishment such a source including process of licencing biogas station in conditions of the Czech Republic eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27096 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy komise. Formální stránka, psaní citací. Využití bioplynové stanice. Spalování bioplynu, problémy s křemíkem. Materiál do bioplynové stanice. Otázka surovin v zimě. cze
dc.identifier.stag 17806 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account