Vliv suplementace potravin vápníkem na organismus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korecká, Lucie cze
dc.contributor.author Vančurová, Hana
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:30Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:30Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47487
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vlivem obohacování potravin vápníkem na lidský organismus. První část této práce shrnuje základní informace o vápníku, o jeho výskytu a funkcích v těle, denním příjmu, výskytu v potravinách. Dále se zabývá poruchami metabolismu vápníku při jeho nedostatečném a nadbytečném příjmu. Druhá část pojednává o obohacování potravin vápníkem, o příjmu vápníku v potravinových doplňcích a o vlivu na lidský organismus. Poslední část je zaměřena na stanovení vápníku v potravinách. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 961313 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject vápník cze
dc.subject calcium eng
dc.subject suplementace potravin cze
dc.subject stanovení vápníku cze
dc.subject supplementation of foodstuff eng
dc.subject determination of calcium eng
dc.title Vliv suplementace potravin vápníkem na organismus cze
dc.title.alternative Supplementation of food with calcium and its influence of health eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focused on the monitoring of the foodstuff supplementation with calcium and its influence to human health. The first part summarizes basic information about calcium, its occurrence and functions in the body, daily intake and occurrence in foods. It also deals with disorders of calcium metabolism due to its high and low intake. The second part discusses the fortification of foods with calcium, intake of calcium in food supplements and its effect to human health. The last part is focused on the analysis of calcium by various methods. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27417 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a zodpověděla dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 17840 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account