Komunita veganů v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trousil, Michal cze
dc.contributor.author Peclinovská, Veronika
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:26Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47474
dc.description.abstract Práce popisuje pomocí kvalitativní strategie fenomén veganství a jeho vývoj v České republice. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s devíti vegany analyzuje sociální vztahy veganů a jejich pohled na aktivismus. Definuje jejich postoj k veganské komunitě a identifikuje její problémy. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 894969 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject aktivismus cze
dc.subject alternativní životní styl cze
dc.subject ekologická etika cze
dc.subject etické spotřebitelství cze
dc.subject komunita veganů cze
dc.subject ochrana zvířat cze
dc.subject práva zvířat cze
dc.subject veganský životní styl cze
dc.subject veganství cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject activism eng
dc.subject alternative lifestyles eng
dc.subject animal protection eng
dc.subject animal rights eng
dc.subject community of vegans eng
dc.subject ethics eng
dc.subject ethical consumerism eng
dc.subject health eng
dc.subject vegan eng
dc.subject vegan lifestyle eng
dc.title Komunita veganů v České republice cze
dc.title.alternative Community vegans in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hloušková, Zuzana cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis with qualitative strategies describes the phenomenon of veganism and its development in the Czech Republic. Using semi-structured interviews with nine vegans analyzing social relations and their view of activism. Defines their position on the vegan community, and identifies its problems. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Komunitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27476 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 14545 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account