Ladislav Lábek - písař v době 1. světové války

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Jiránek, Tomáš cze
dc.contributor.author Peřinová, Anna
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:22Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47458
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje život muzejníka a obchodníka Ladislava Lábka (1882–1970) na východní a italské frontě za první světové války, kde působil jako účetní písař u zásobovacího oddělení. Dále je sledován život jeho rodiny v Plzni. cze
dc.format 223 s. cze
dc.format.extent 41866936 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Lábek, Ladislav cze
dc.subject Lábková, Marie cze
dc.subject Lábková, Božena cze
dc.subject první světová válka cze
dc.subject Plzeň cze
dc.subject Národopisné muzeum Plzeňska cze
dc.subject World War the first eng
dc.title Ladislav Lábek - písař v době 1. světové války cze
dc.title.alternative Ladislav Lábek - Accounting Officer during World War I eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This diploma paper deals the life of museologist and shop-keeper Ladislav Lábek (1882– 1970) on the easter and Italy front during the World War I when he worked in supplying department as an accounting officer. In the next it deals the life of Labek´s family in the Pilsen. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Soudobé dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27365 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 17062 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet